Współpraca

Home / Współpraca

Współpraca

Kancelaria Radcy Prawnego Michalina Ciszewska-Gańska

ul. Leona Kruczkowskiego 10B/7, 81-597 Gdynia Karwiny

adres e-mail: mc.kancelaria@wp.pl

tel. 509 – 774-594

witryna internetowa: kancelaria-ciszewska.pl

Michalina Ciszewska – Gańska – radca prawny wpisany na listę radców w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Gdańsku.

Doświadczenie zdobywała podczas współpracy z trójmiejskimi kancelariami prawnymi oraz działami prawnymi trójmiejskich podmiotów gospodarczych.

W kręgu jej zainteresowań oraz działania Kancelarii Prawnej pozostaje:

– szeroko pojęte prawo cywilne (w tym w szczególności prawo kontraktowe, odszkodowania, obrót nieruchomościami, prawo spadkowe np. postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek),

– prawo medyczne (w tym: błędy medyczne, zdarzenia medyczne – dochodzenie roszczeń na rzecz pacjentów lub ich spadkobierców przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz sądami a także pomoc prawna podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym reprezentacja przed sądami, komisją i innymi organami),

– prawo handlowe i gospodarcze, w tym korporacyjne (w tym w szczególności: wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, opiniowanie i sporządzanie umów, aneksów do umów i porozumień, zakładanie spółek, rejestracja zmian w KRS oraz bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, negocjacje umów, windykacja należności, opiniowanie i przygotowywanie uchwał i zarządzeń organów spółek, bieżące informowanie o zmianach w przepisach, sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie podmiotów w sprawach sądowych)

– prawo zamówień publicznych,

– prawo pracy (sprawy o: ustalenie stosunku pracy, uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, mobbing),

– reprezentowanie Klientów podczas negocjacji, udział w mediacjach,

– windykacja należności.

Radca Prawny prowadzący Kancelarię Prawną obok udzielania porad prawnych podejmuje się również reprezentacji swoich klientów przed sądami i wszelkimi organami, zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, uczestniczy w negocjacjach, sporządza pisma procesowe, opiniuje i przygotowuje projekty umów a także zajmuje się windykacją należności.

W swojej działalności Radca Prawny prowadzący Kancelarię Prawną kieruje się dobrem Klienta i najwyższą jakością świadczonych usług, a interes Klienta jest jego priorytetem. Każdą sprawę prowadzi z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki radcowskiej.

https://www.facebook.com/pages/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Michalina-Ciszewska/627806343923490