Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania cookies

Poniższa Polityka Prywatności prezentuje informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane na naszej stronie http://kwiatkowska-nieruchomosci.pl. Informacje te zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.
Dane osobowe
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Kwiatkowska Nieruchomości Hanna Kwiatkowska z siedzibą w Pępowie (kod 83-330), przy ul. Słoneczne Tarasy 45, tel./fax: 58 680 06 27, o numerze NIP 584-147-55-37 oraz numerze REGON 222000910, adres biura: Gdańsk Wrzeszcz ul. Al. Grunwaldzka 67/2.
2. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) przekazania oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
d) wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
e) ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
f) udostępnienia Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance S,A. polegającego na pomocy w wyborze oferty kredytowej oraz prezentowania ofert ubezpieczeniowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT, podmioty świadczące usługi księgowe, banki lub pośrednictwa finansowe, inne biura pośrednictwa w obrocie nieruchomości, kancelarie prawne, notariuszy.
4. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
5. Przechowujemy Pana/i dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów wskazanych w pkt. 2 powyżej tj.:
a) przekazania oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody;
b) wykonania i rozliczenia umowy przez okres obowiązywania umowy przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Pana/i lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
c) marketingowym – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pana/i danych osobowych na cele marketingowe;
d) wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np.
w celach rozliczeniowych Pana/i dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem);
e) dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Pana/i roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Pana/i wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa);
f) udostępnienia Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance S,A. polegającego na pomocy w wyborze oferty kredytowej oraz prezentowania ofert ubezpieczeniowych Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
6. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli udzielił/a Pan/i zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy, że dowolnym momencie może Pan/i odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@kwiatkowska-nieruchomosci.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ponadto ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Pliki cookies (ciasteczka)
Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Pana/i urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania strony przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia Panu/i poruszania się po stronie i korzystania z jej zasobów. Ponadto zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony oraz zwiększają jej wydajność, pozwalając Panu/i szybciej znaleźć potrzebne informacje.
Rodzaje plików cookies jakich używamy:
cookies sesyjne to tymczasowe, niezapisywane na dysku pliki, które są przechowywane od momentu wejścia na stronę, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki;
cookies stałe czyli takie pliki, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane w przyszłości;

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za Pana/i zgodą. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Panu/i informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyraża Pan/i zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Pana/i przeglądarce. Przypominamy, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której Pan/i korzystacie, w szczególności:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
W przypadku urządzeń mobilnych:
Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

Linki do stron

Strona zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony http://kwiatkowska-nieruchomosci.pl.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.